12.03.2022 Sofia
Част от екипа на Естетик клуб- лазерна и дерматологична клиника – 👩🏻‍⚕️д-р Янита Михайлова и 👩🏻‍⚕️д-р Вилияна Ганчева участваха в hands on training, организиран от Алерган България (Allergan Medical Institute).
“Unlocking messages of the face”🔑
Full face treatment👩🏻
Tips& tricks
Тренер: Dr. Veronica Moisil 🇷🇴