Euromelanoma 18.05.2022 г.
🔎Естетик клуб- лазерна и дерматологична клиника се включи отново благотворително в кампанията за ранното откриване на рак на кожата.
Прегледите се извършваха посредством дерматоскопия.
Дерматоскопията е неинвазивно изследване, което се извършва с помощта на уред, наречен дерматоскоп. С него се оглежда кожата за наличие на морфологични промени, които не могат да бъдат забелязани с невъоръжено око. С помощта на дерматоскоп се постига увеличение на кожните структури до 10 пъти, което прави метода много по-добър от стандартен преглед с просто око или преглед с лупа.
Чрез дерматоскопията се прави оценка на бенки, съдови лезии, пигментации по кожата, кожни образувания, заболявания на ноктите и други.
При дерматоскопията може да се установи по-добре потенциала на бенките за злокачествена трансформация. Целта на изследването е внимателно и детайлно да се разграничат доброкачествените от злокачествените изменения по кожата.
Изследването на бенките спомага за навременното откриване на рак на кожата и неговата профилактика.
За дерматологични прегледи и консултации , позвъните на телефон:
🔸Euromelanoma 🔸Euromelanoma Bulgaria