🌟Christmas party of Aesthetic Club team🌟
👗Dress code: Shining bright like a diamond 💎
🎉16 декември 2023
P.S. На партито по извинителни причини отсъстваха: Теодора, Дарина, Христина, Лина, Дарина. 🥰