Отстраняване на доброкачествени образувания с помощта на високо процентна киселина.