Родена съм  на 28.08.1987 в гр.Каварна. Завърших Първа Езикова Гимназия с интензивно изучаване на немски език. През 2013г. придобих магистърска степен по медицина в МУ-Варна. Същата година започнах работа като лекар-ордитатор в Родилно отделение при МБАЛ Св.Анна-Варна. През 2015г., след спечелен конкурсен изпит, започнах работа като асистент в Катедра по АГ при МУ- Варна. Зачислена съм като докторант към Катедрата по АГ през 2017г. и към настоящия момент разработвам своя дисертационен труд. През 2018г. придобих специалност по Акушерство и гинекология. Понастоящем работя като специалист по акушерство и гинекология в СБАГАЛ – Варна.
Интересите ми в областта на естетичната гинекология датират от няколко години насам, когато в България темата все още беше „табу“. Посещавам курсове и „work shops“, „hands-on“ обучения в страната и чужбина, за да предложа на своите пациенти най- съвременните и ефективни методи в областта на гениталната естетика. В момента в България все повече жени започват да използват методите за генитално подмладяване и по този начин възстановяват своята сексуална удоволетвореност и несъмнено подобряват и своя „life style“. Множество заболявания и състояния, които нарушават   качеството на живот при жените и по – специално тези в менопауза се третират успешно и безболезнено с концепцията наречена “ vaginal rejuvеnation“ (генитално подмладяване).
В личен аспект ще споделя , че съм щастливо омъжена и горда майка на едно забележително и жизнерадостно две годишно момченце. Съпругът ми е стоматолог и с него споделяме общи интереси в сферата на естетичната медицина и спорта. Хоби на цялото ни семейство е да прекарваме време на ски пистите през зимата и на тенис корта през лятото.