👉 Успява ли науката да подчини едно от най-непокорните човешки качества, а именно красотата?
Връзката между красотата и пропорциите❓❓❓
❗„Магията е в пропорциите – хармония и симетрия на чертите на лицето“ – заключва Д-р Стивън Маркуард.
Д-р Маркуард е прекарал много години в изучаване на лица, отговарящи на стандартите за красота. Въз основа на резултатите от неговите наблюдения, както и въз основа на трудовете на неговите предшественици, лекарят стига до някои заключения. Той условно разделя лицето на петоъгълници и триъгълници, чиито страни имат съотношение 1: 1,618. Резултатът е така наречената маска за красота, която определя златното сечение на лицето.
Ако отговаря на вашите характеристики, тогава можете да се смятате за красива.
👉 Интересен факт е, че почти всички знаменитости от миналия век са били много близо до дадените параметри.