💉Hands-on training на 👩🏻‍⚕️д-р Роси Янчева с 👩🏻‍⚕️д-р Трендафилова, 16/02/2023 София