Първичен преглед 40лв.
Вторичен преглед 25лв.
Поставяне на медицински обеци 45лв
Преглед на пациент с обструктивна сънна апнея включващ оксиметрия 60
Преглед с индиректна ларингоскопия 50лв.
Пулс оксиметрия 30лв
Предна носна тампонада 45лв
Сваляне на носна тампонада 45лв
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа 50лв
Химична каутеризация на нос 50лв
Взимане на носен секрет 10лв
Взимане на гърлен секрет 10лв
Взимане на секрет от ушния канал 10лв
Риноскопия и преглед след ринопластика 55лв
Отстраняване на чуждо тяло от устната кухина и гърлото 50лв
Отстраняване на чуждо тяло от слуховия канал 80лв
Риноскопия и преглед след ринопластика 55лв
Промиване на ухо,почистване на ушна канал 40лв
Инцизия на фурункул в слуховия проход 70лв
Обработка на рана 30лв-50лв
Лечение на хъркане с лазер СО2 100-150лв
Лечение на хронични заболявания на тонзилите с лазер 150-300лв