Родена съм на първи октомври 1973г., завърших ПМГ „Акад. Методи Попов” и МУ „Проф. Д-р П. Стоянов” – Варна. През 1998г. завърших Английския колеж Stanton School of English, London, England. През 2006г. приключих успешно специализация по УНГ, Хирургия на Главата и Шията, Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Hadassah Medical Center,Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel. През 2009г. взех специалност по Здравен Мениджмънт в МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна. Имам успешно завършени сертифицирани курсове, обучения и специализации в различни подобласти на оториноларингологията. В периода 2006-2012г. работих като УНГ специалист в МБАЛ „Света Анна” Варна, а от 2012г. работя в УНГ клиника на МБАЛ „Света Марина” Варна и съм преподавател в Катедрата по Неврохирургия и УНГ болести на МУ Варна. Владея писмено и говоримо английски, иврит и руски. Ценя професионализма и точността, обичам работата си и се стремя към непрекъснато самоусъвършенстване.