Дерматоскопията е метод за по-детайлно оглеждане на повърхностните слоеве на кожата и оценка на пигментните образувания по нея – бенки и други образувания като себорейни веруки, съдови лезии /хемангиоми/, кожни карциноми. Целта на този метод е детайлно да разграничи доброкачествените от злокачествените изменения на кожата и спомага за навременната диагностика на рака на кожата и профилактиката му.
Подобен преглед е препоръчителен при профилактична консултация за рак на кожата при възрастни пациенти, както и при такива с множество, атипични бенки или наличие на член от семейството с малигнен меланом на кожата. Дерматоскопията се осъществява с уред, наречен дерматоскоп, който позволява увеличаването на кожните структури и по-задълбоченото им наблюдение, отколкото е възможно при преглед с невъоръжено око. Чрез използването на дерматоскопия специфичността на прегледа се повишава, като по този начин се намалява честотата на ненужните отстранявания на бенки. Нови и по-големи възможности дава дигиталната дерматоскопия. Чрез нея дерматологът може да проследява в динамика наблюдаваните лезии, както и да се избегне субективността на дерматоскопския анализ посредством запаметяване на изображението на електронен носител и съхранението му в базата данни.

Дигиталният дерматоскоп се оказва най-подходящия метод за диагностика особено при пациенти с по-голям брой пигментни невуси /бенки/, които трябва да се проследяват на всеки шест месеца. За целта се използва специална програма за изготвяне на т. нар. „карта на невусите” на всеки пациент, която дава възможност обективно да се регистрира всяка промяна в големината, цвета, границите и структурите на бенките. По този начин се извършва лесен и навременен скрининг и профилактика на рака на кожата, като съмнителната лезия се отстранява още в най-ранен стадий.